Biztositások

Biztositások

1. Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás információk (kattintson)

2. Útlemondási biztosítás információk (kattintson)

 

 

AEGON COMPASS UTASBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI- ÉS DÍJTÁBLÁZAT

 

Hatályba lépés időpontja: 2016. augusztus 1.

 

Szolgáltatások megnevezése

A szolgáltatás maximuma személyenként és biztosítási eseményenként

Exclusive

Extra

Basic

ORVOSI KÖLTSÉGEK, UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Állandó telefonos segítségnyújtó szolgálat, telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven

0-24 h

0-24 h

0-24 h

Baleset-betegség esetén, a sürgősségi orvosi ellátás megszervezése és a költségének megtérítése

510.000 euró

210.000 euró

110.000 euró

Sürgősségi fogászati ellátás

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

Beteg, vagy sérült indokolt szállításának, hazaszállításának megszervezése és a költségének megtérítése

 

Tényleges költség

Betegség vagy baleset miatti kényszerű külföldön tartózkodás megszervezése és költségének megtérítése legfeljebb 15 napra

 

200.000 Ft

 

150.000 Ft

 

100.000 Ft

Keresés, mentés

8.000 euró

2.000 euró

-

Helikopteres mentés

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

1.000.000 Ft

Sport kiegészítő esetén kutatás, keresésé, mentés

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

1.000.000 Ft

Sport kiegészítő esetén helikopteres mentés

5.000.000 Ft

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

Kórházi napi térítés (legfeljebb 15 napra, abban az esetben, ha kórházi kezelés nem ezen biztosítás terhére történt)

 

6.000 Ft/nap

 

3.000 Ft/nap

 

-

Gépkocsivezető kiküldése a személygépkocsi hazavezetésére

150.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

Család hazaszállítása

1.000.000 Ft

300.000 Ft

100.000 Ft

Beteg, sérült meglátogatása (1 fő)

200.000 Ft

100.000 Ft

0 Ft

Idő előtti hazautazás

200.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

Holttest hazaszállításának megszervezése és költségének megtérítése

Tényleges költség

KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK

Okmányok pótlása

30.000 Ft

20.000 Ft

12.000 Ft

Segítségnyújtás bankkártya, SIM kártya letiltásához

információ nyújtása

Időjárás előrejelzés/Útvonaltervezés/Tolmács-segély

van

Kisállat biztosítás

15.000 Ft

-

-

POGGYÁSSZAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

Poggyászkár/tárgyankénti limit

 

450.000 Ft/

150.000 Ft

350.000 Ft/

100.000 Ft

250.000 Ft/

50.000 Ft

Sport kiegészítő esetén, a poggyászkár limiten belül a sífelszerelés, búvárfelszerelés biztosítása, a tárgyankénti limittől eltérően

300.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

Sport kiegészítő esetén síbérlet biztosítás

100.000 Ft

60.000 Ft

20.000 Ft

Poggyászkésés 6 órán túl

30.000 Ft

20.000 Ft

10.000 Ft

Poggyászkésés 12 órán túl

60.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

Járatkésedelem

60.000 Ft

20.000 Ft

-

Bőrönd javításának költése

15.000 Ft

10.000 Ft

5.000 Ft

Strandfelszerelés eltulajdonítása

15.000 Ft

15.000 Ft

-

JOGSEGÉLY, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Jogi segítségnyújtási szolgáltatások költéségének megtérítése (ügyvéd költsége, illeték, perköltség)

14.000 euró

7.000 euró

-

Jogi segítségnyújtási szolgáltatások, óvadék megelőlegezése

4.000 euró

2.000 euró

-

Felelősségbiztosítás

22.000 euró

11.000 euró

1.500 euró

Szállodai felelősségbiztosítás

700 euró

350 euró

-

Sport kiegészítő esetén, a síelők felelősségbiztosítása

3.000.000 Ft

2.000.000 Ft

1.000.000 Ft

BALESETBIZTOSÍTÁS

Baleseti halál biztosítási összege

8.000.000 Ft

6.000.000 Ft

4.000.000 Ft

Légi katasztrófa miatti halál biztosítási összege, a baleseti halál biztosítási összegén felül

12.000.000 Ft

6.000.000 Ft

2.000.000 Ft

Balesetből eredő állandósult egészségkárosodás biztosítási összege, 100 %-os károsodás esetén

12.000.000 Ft

9.000.000 Ft

5.000.000 Ft

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

Személygépkocsi és motorkerékpár helyszíni szükségjavítása

 

100.000 Ft/300 euró

Személygépkocsi és motorkerékpár legközelebbi javítóműhelybe történő szállítása

Személygépkocsi és motorkerékpár hazaszállítása

150.000 Ft/ 400 euró

Személygépkocsi és motorkerékpár tárolása

3 nap, maximum 50 euró

Szállásköltség térítése a személygépkocsi vagy motorkerékpár javításának ideje alatt

100.000 Ft/300 euró

PÓTDÍJAK ÉS KEDVEZMÉNYEK

Területi hatály kiterjesztése az egész világra, pótdíj

+ 50 %

Sport kiegészítő pótdíja

+ 50 %

70 év feletti Biztosított pótdíja

+ 100 %

14 év alatti Biztosított kedvezménye

-50%

Családi kedvezmény (1-5 felnőtt és 1-5 gyermek, maximum 9 fő együttes utazása esetén, a 14 éven felülieknek)

-20 %

Csoportosan utazó Biztosítottak kedvezménye (legalább 10 fős csoport esetén alkalmazható, ha a csoport minden tagja 14 évnél idősebb)

-15 %

-10 %

-5%

Biztosítási alapdíj, személyenként és naponta, EURÓPA területére

 

Kezdvezményes díjjal, minden személy részére egységes áron (nincs 70 év feletti pótdíj és 14 év alatti  gyerekkedvezmény)

1.090 Ft

 

-

790 Ft

 

-

590 Ft

 

430 Ft 

SZEMÉLYGÉPKOCSI KIEGÉSZÍTŐ díja (maximum 31 napos tartamra) 1-3 napra szóló tartamra fix díj

1.500 Ft

SZEMÉLYGÉPKOCSI KIEGÉSZÍTŐ díja (maximum 31 napos tartamra) 3 napot meghaladó tartamra nap

500 Ft

ÉVES BÉRLET díja

86.300 Ft

65.300 Ft

51.300 Ft

 

 

Sztornó (útlemondási) biztosítás

 

  • amikor nem minden a terv szerint alakul

 

Társas utazásainkra és egyéni szállásfoglalásainkra ajánljuk a sztornó biztosítást. Sztornó (útlemondási) biztosítás köthető az Adria Holiday Utazási Irodánál a szerződés megkötésének napjától számított 15 napon belül.

FONTOS:

- Ha az útlemondási biztosítása díját a BBP-vel együtt 15 napon belül fizetik ki: visszamondás esetén az útlemondási biztosítást nem terheli önrész (tehát a részvételi díj 100 %-ban visszajár)

- Ha az útlemondási biztosítása díját 15 napon belül fizetik ki, de a BBP-t később fizetik: visszamondás esetén az útlemondási biztosítást 20 %  önrész terheli (csak a részvételi díj 80%-a jár vissza)

Sztornó biztosítási díj

  • csoportos utazás esetén a részvételi díj 3%-a (A biztosítási díjat személyenként kell számítani.)
  • szállásfoglalás (pl. apartman) esetén a szállásdíj 3%-a.

 

Figyelem!

A sztornó biztosítási kötvény elkészítéséhez kötelező megadni az alábbi adatokat: név, lakcím, személyi igazolványszám, születési dátum.

Ezen adatok hiányában nem készíthetjük el a fenti kötvényt. Szállásfoglalásnál is minden utas adataira szükségünk van.

 

Mire terjed ki a sztornó biztosítás?

 

A biztosítási esemény

A Sztornó biztosítás feltételei szerint a biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége (továbbiakban: káresemény illetve kár).

 

Biztosított az(ok) a szerződésben megnevezett természetes személy(ek), aki(k)nek a javára a biztosítási tartamon belül a Szerződő a biztosítást megkötötte, és akit a biztosító biztosítottként elfogad. Biztosított lehet valamennyi utazó (természetes személy), aki az Adria - Holiday Utazási Iroda által szervezett társas utazásra jelentkezik és a biztosítási díjat kifizeti.

Nem lehet biztosított az a személy, aki az utazás megkezdésének napját megelőzően már betöltötte a 90. életévét. 

 

1. Az utazásképtelenség fogalma

Biztosítási eseménynek minősül a Biztosított a 1. pontban felsorolt esetekből eredő utazásképtelensége, amennyiben ez az állapot az utazási szerződésben megjelölt utazás megkezdéséig fennáll.

Utazásképtelenségnek minősülnek:

1.1. azok, a biztosított tartam alatt hirtelen fellépő betegségek, balesetek amelyek sürgős kórházi felvételt, kórházi fekvőbeteg ellátást igényelnek, és a jelenleg érvényes orvosszakmai szabályok alapján megállapított gyógytartam a tervezett utazás megkezdéséig nem telik le utazási szolgáltatás lemondását megelőzően.

1.1.1. Sürgős kórházi felvételt, kórházi ellátást nem igénylő, a biztosított tartam alatt hirtelen fellépő betegségek, balesetek csak abban az esetben minősülnek utazásképtelenségnek, ha a betegség vagy baleset bekövetkezte 5 nappal az utazás megkezdése előtt történt, és a jelenleg érvényes orvosszakmai szabályok alapján megállapított gyógytartam a tervezett utazás megkezdéséig nem telik le.

Utazásképtelenségnek minősülnek továbbá:

1.2. a Biztosított halála;

1.3. a Biztosított közeli hozzátartozóját ért, a 1.1. pontban megfogalmazott események;

1.4. a Biztosítottal közös lakcímen bejelentett élettársa közeli hozzátartozójának halála;

1.5. a Biztosított – Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójának, vagy házastársa, illetve élettársa közeli hozzátartozójának biztosítási tartam alatti halála az utazási szolgáltatás kezdetét megelőző 30 napon belül;

1.6. a Biztosított vagyontárgyában tűz, elemi kár, vagy harmadik személy bűncselekménye által okozott, az utazási szolgáltatás igénybevételét érintő jelenetős értékű káresemény miatt a Biztosított magyarországi jelenléte az utazás időtartama alatt mindenképpen szükséges;

1.7. a Biztosított utazási és/vagy személyi okmányának – amennyiben annak megléte az utazási szolgáltatás igénybevételének feltétele – az utazást megelőzően jogellenesen eltulajdonítják, és annak pótlása az utazás kezdetéig – gyorsított eljárás keretében sem – lehetséges;

1.8. a Biztosított munkaviszonya a Munkáltatója részéről a biztosítás tartama alatti felmondás következtében megszűnik;

1.9. a Biztosított terhessége, ha a fogantatás a kockázatviselés kezdetét követően történt, amennyiben szakorvos írásos véleménye alapján az adott utazás orvosilag ellenjavallt.

1.10. az egy adott utazás keretében együtt utazó Biztosítottnak minősülő házastársak illetve szintén Biztosítottnak minősülő kiskorú gyermekeik esetében az egyik házastárs által a másik házastárs ellen a kockázatviselés tartama alatt indított házassági per, kivéve, ha a kockázatviselés tartama alatt a felperes házastárs a keresetétől eláll, vagy a felek az eljárás során kibékülnek és a bíróság a fentiek miatt a pert megszünteti. Jelen pont szempontjából házassági peren a házasság érvényességének, illetőleg létezésének megállapítása iránti perek kivételével a házasság érvénytelenítése, nemlétezésének megállapítása iránt indított pereket, továbbá a házassági bontópereket kell érteni. A biztosítási esemény időpontja a házassági perrel kapcsolatos keresetnek a bíróság által a biztosított alperessel történő közlésének az időpontja;

1.10.1. ha a Biztosított a kockázatviselés időtartama alatt alap- vagy középfokú tanulmányai során a tanév végén megbukik, és a pótvizsga az utazás tervezett kezdetéig vagy az azt követő egy hónapon belül lenne esedékes;

1.11. ha bármely hatóság vagy bíróság a Biztosítottat a kockázatviselés időtartama alatt váratlanul, személyes megjelenésre írásban idézi, mely alapján személyes megjelenése az illetékes hatóság, vagy bíróság előtt az utazás időtartama alatt lenne esedékes, és a hatóság, vagy bíróság az utazást mulasztási okként nem fogadja el.

 

2 A sztornó biztosításból kizárt kockázatok

 

2.1. A biztosítás nem terjed ki:

• háború, invázió, külföldi ellenségek cselekményei, ellenségeskedések vagy háborúhoz hasonló hadműveletek

• polgárháború, lázadás, zendülés, belső zavargások,

• katonai felkelés, katonai erőszak,

• forradalom,

2.2. Nem tekinthetők biztosítási eseménynek: bármely kormány, vagy hatóság által, valamint ezek megbízásából történt elkobzás, lefoglalás, államosítás, pusztítás. Nem jelent utazásképtelenséget, így nem biztosítási esemény, ha a Biztosított bánatpénz-fizetési kötelezettsége amiatt keletkezik, hogy időjárási körülmények, természeti csapások, vagy egyéb biztonsági kockázatot jelentős események miatt lemondja az utazást, vagy ugyanezen okok miatt, lemondás nélkül nem jelenik meg az utazáson.

2.3. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá:

• fakultatív programok, szolgáltatások költségeire.

2.4. Ha a szerződés egészségi kockázat elbírálás (egészségi nyilatkozat vagy orvosi vizsgálat) nélkül jött létre, a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a megbetegedésekre vagy balesetekre:

• amelyek oka egészben vagy részben utazásképtelenség esetén a biztosítás kezdete, illetve az utazási szolgáltatás foglalása előtt fennálló egészségi állapot (pl. betegség, panasz, tünet)

• melyekkel az a személy, aki miatt az utazást lemondták, a kockázatviselés kezdetét vagy az utazási szerződés megkötését megelőző egy éven belül a bejelentett igénnyel összefüggésben orvosi kezelés alatt állt, vagy ez orvosi szempontból szükséges lett volna, függetlenül a betegség diagnosztizálásának időpontjától,

• amelyek összefüggésben állnak az Biztosítottak a Biztosító kockázatviselését megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodásával.

2.5 A kockázatviselés nem terjed ki továbbá olyan utazásképtelenségre, melynek oka:

• pszichiátriai és pszichés megbetegedések,

• kontrollvizsgálat, utókezelés,

• olyan betegség vagy baleset, amely miatt kizárólag fizioterápiás kezelést, akupunktúrát, gyógytornász vagy természetgyógyász által nyújtott kezelést alkalmaztak. Ez alól kivételek azok az esetek, amikor a fenti kezelések valamelyikét előzetes orvosi vizsgálat alapján, az orvos javaslatára alkalmazták,

• szexuális úton terjedő betegségek, szerzett immunhiányos betegségek (pl. AIDS), illetve ezzel összefüggő betegségek,

• terhesség vagy annak szokásos terhességi tünetei, szülés, kivéve a 1.8. pontban meghatározott esetben. A biztosító kockázatviselése terhességi komplikációk esetében sem terjed ki a terhességgel vagy szüléssel kapcsolatos útlemondásra, ha az 7 utazás kezdőidőpontja a terhesség 27. hetét követő időpontra esik. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki továbbá arra az esetre sem, ha az adott utazás zavartalan terhesség mellett is orvosilag ellenjavallt lett volna, és az utazást a terhesség tényének ismeretében foglalták.

2.6. Munkaviszony megszűnése, ha:

• arra olyan munkáltatónál kerül sor, amelynél a kockázatviselés kezdetének időpontjában csőd, vagy végelszámolási eljárás volt folyamatban, illetőleg a munkáltatóval szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, melynek alapján a felszámolás elrendelésre is került,

• ha a munkáltatói jogok gyakorlója a Szerződő, vagy a Biztosított közeli hozzátartozója vagy adott munkáltatónál többségi befolyással rendelkezik,

• a munkaviszony próbaidő alatt bekövetkező megszűnésére,

• arra munkáltató általi rendes felmondással kerül sor öregségi-, illetve rokkantság miatti nyugdíjazással összefüggésben,

• arról a Biztosítottnak a kockázatviselés kezdetét megelőzően már tudomása volt.

2.7. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre sem, ha az illetékes hatóság az utazás során érintett valamely országba történő beutazáshoz szükséges engedély kiadását megtagadja, vagy az utazási szolgáltatás tervezett kezdetéig nem teljesíti, illetve a Biztosított az utazáshoz szükséges személyi iratokkal az utazás tervezett kezdetekor nem rendelkezik, vagy ezek érvénytelenek (kivéve a 1.6. pontban leírt esetben).