szechenyi-2020

Adria Holiday Utazási Klub felhasználási feltételei

Adria Holiday Utazási Klub felhasználási feltételei

A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg az Adria Holiday Utazási Klub működésének feltételeit (székhely: 3530 Miskolc, Városház tér 22., cégjegyzékszám: 05-09-030608, adószám: 13099505-2-05).

Az Adria-Holiday Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Városház tér 22., ; cégjegyzékszám: 05-09-030608; adószám: 13099505-2-05; a továbbiakban: Üzemeltető) www.adriaholiday.hu honlap-címen található weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál.

Az Adria Holiday Utazási Klubba való regisztrációval a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi.

Az Adria Holiday Utazási Klubba történő regisztráció alapján a felhasználó folyamatosan értesül az aktuális utazásokról, kedvezményekről hírlevél formájában. Az Adria Holiday Utazási Klub által időközönként meghirdetett ajándéksorsoláson történő részvételre is jogosult. Az Adria Holiday Utazási Klubba történő regisztráció során a felhasználó az Adria Holiday Utazási Klubtól 2000.- Ft értékű Kupont kap ajándékba.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a fentiekre.

Az Adria Holiday Utazási Klub jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. Az Adria Holiday Utazási Klub Felhasználási Feltételei, azok változása a Felhasználó által elfogadottnak és rá nézve kötelező érvényűnek minősülnek.

A Klubtagsággal a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a szabályokkal és feltételekkel (ide értve az Adatkezelési tájékoztatót is) ne vállaljon tagságot az Adria Holiday Utazási Klubban.

Használati feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek rögzítik Adria Holiday Utazási Klub tagjaira (a továbbiakban egyenként: Klubtag, együtt: Klubtagok) vonatkozó szabályokat és feltételeket. A klubtagság alapján bármely szolgáltatás igénybevételével, illetve bármely jogosultság gyakorlásával a Klubtag elismeri, hogy egyetért a vonatkozó szabályokkal és feltételekkel. A Klubtag felelőssége, hogy az e-mail címét illetéktelen személyek részére ne tegye hozzáférhetővé, valamint tudomásul veszi, hogy bár az internet a szolgáltatás folyamatossága tekintetében a legtöbb esetben biztonságos környezetet jelent, előfordulhatnak olyan megszakítások a szolgáltatásban, illetve előfordulhatnak olyan események, amelyek fölött az Üzemeltető nem rendelkezhet, amelyre tekintettel az Üzemeltető nem vállal felelősséget az internet használata során esetlegesen bekövetkező adatvesztésekért. Az Üzemeltető célja, hogy az oldal heti 7 napon, napi 24 órában elérhető legyen, de elképzelhetőek olyan időszakok, amikor az oldal nem elérhető, például, de nem kizárólagosan, a napi frissítések miatt.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az oldal bármely részét és az alkalmazott feltételeket bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, ide értve (de nem kizárólagosan) a tartalmi elemeket, az elérhetőség idejét, az elérhetőséghez, illetve használathoz szükséges felszerelést. Továbbá, Üzemeltető az információ bármely részének, illetve bármely típusának közvetítését megszüntetheti, az átviteli módszereket megváltoztathatja vagy megszüntetheti, megváltoztathatja az átvitel sebességet vagy bármely egyéb jellegzetességet.

A Klubtag elismeri, hogy cselekvőképes, nagykorú személy, aki birtokában van a jelen Felhasználási Feltételek betartásához, a szerzett jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges beszámítási és egyéb képességnek.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek tartalma módosul, erről az Adria Holiday Utazási Klub a regisztrált Felhasználóit hírlevélben értesíti.

Regisztráció

Az Adria Holiday Utazási Klubba bármilyen módon (papír alapon vagy a Weboldalon történő) regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, akcióikat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető bizonyos Akciók esetén kedvezmények (pl. kupon) igénybevételéhez, érvényesítéséhez, valamint a nyereményjáték során kisorsolt ajándék kézbesítéséhez további adatokat (pl. szállítási-, postázási cím, értesítési telefonszám) kérjen be a Felhasználótól. Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át!

A Kupon használata

Regisztráció nélkül nem lehet Kupont érvényesíteni.

www.adriaholiday.hu weboldalon regisztrálni kell névvel, e-mail címmel, így az Üzemeltető egy 2000.- Ft kedvezményt tartalmazó kupont küld a regisztrált e-mail címre. A regisztrációt követő válasz e-mail minden esetben tartalmazni fog egy sorszámot, amelyet a www.adriaholiday.hu weboldalon foglaláskor érvényesíthető. A foglalásnál a korábban kiküldött sorszám megadásakor a kedvezményt automatikusan Az Üzemeltető jóváírja.

Foglalásonként csak egy Kupon használható fel, ha az Adria Holiday Utazási Klub másképp nem rendelkezik. Egy e-mail címre egy kupont lehet kizárólag igényelni. A kupon mértéke készpénzre nem váltható, kizárólag foglalás esetén érvényesíthető.

A kupon összege: 2000.- Ft/foglalás.

A kupon összege az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. által szervezett társas, autóbuszos utazásokra váltható be 30.000 Ft/fő feletti részvételi díjú utazások esetében.
A kupon akciós utazásokra,  adventi utazásokra, Velencei karnevál programokra, repülőjegy foglalásra, egyéni szállásfoglalásra nem érvényesíthető!
 

A Kupon interneten történő foglalásra érvényes!

A Kupon nem ruházható át harmadik személyekre.

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

  • 1 .A Szolgáltatás megnevezése,
  • 2. A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,
  • 3. A kedvezmény mértéke,
  • 4. A Kuponkód - egyedi azonosító egy számsor,
  • 5. A Kupon érvényességi ideje (legkorábbi és legkésőbbi időpont),
  • 6. A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

 

A Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni az Üzemeltetőt arról, hogy Kuponkedvezményt kíván a fizetéshez felhasználni.

A Kupon igénybevételéről az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére, a kedvezményt jóváírva az adott számlán.

Amennyiben a Klubtag e-mail fiókját feltörik, és/vagy a Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről az Üzemeltetőt értesíteni, megjelölve a Kupon egyedi azonosító számát. Az Üzemeltető az értesítés kézhezvételét követően visszavonja az adott Kupont.

Adatkezelés

Az Adria Holiday Utazási Klub a Klubtag személyes adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a Felhasználó hozzájárulása alapján, az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, amelynek linkje az alábbi:

https://adriaholiday.hu/adatkezelesi-szabalyzat

Adatbeviteli hibák

Az adatbeviteli hibák kijavítására az adriaholiday@adriaholiday.hu e-mail címre kell jelentkeznie a Felhasználónak. A hibákat 72 órán belül kijavítjuk.

Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Jelen Felhasználási Feltételek 2024. január 08. napján lépnek hatályba.